Virsraksts Avots Datums Autors Auditorija
SPRK: Starptautiskās sadarbības kontekstā ir sagaidāmas regulēšanas ietvaru izmaiņas LETA 12.01.2016 7000
Teksts:
Rīga, 12.janv., LETA. Starptautiskās sadarbības kontekstā 2016.gadā sagaidāmi vairāki nozīmīgi notikumi, kas iezīmē arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) veicamos uzdevumus starptautiskās sadarbības veicināšanā. Elektronisko sakaru un enerģētikas jomas ir tās, kurās gaidāmas regulēšanas ietvaru izmaiņas, informē SPRK.
Elektronisko sakaru nozarē 2016.gads Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem ir īpaši nozīmīgs, jo turpināsies esošā regulēšanas ietvara pārskatīšana. Ir vairākas jaunas tēmas, tādas kā "lietu interneta" iekļaušana regulējumā, ātra vai ļoti ātra platjoslas interneta pielietojums, "Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes" (BEREC) un citas, par kurām būs diskusijas un kuru risinājums ietekmēs SPRK darbību un nozares regulējumu ilgtermiņā.
Līdz ar to, lai paustu SPRK nostāju un redzējumu par nozares attīstības jautājumiem, SPRK pārstāvji piedalīsies BEREC sanāksmēs, kā arī minētos jautājumus iekļaus SPRK organizēto "Baltijas Elektronisko sakaru un pasta regulatoru" (BALTREG) sanāksmes un Eiropas Elektronisko sakaru komitejas (ECC) Numerācijas un tīklu darba grupas dienaskārtībā.
Kā "Austrumu partnerības Elektronisko sakaru regulatoru tīkla" ("EaPeReg") priekšsēdētāja vietnieks 2016.gadā SPRK ir līdzatbildīga par "EaPeReg" 2016.gada programmas izpildi. Kopā ar Eiropas Komisiju tas 2016.gada pavasarī Latvijā organizēs "EaPeReg" plenārsēdi. Viena no plenārsēdes svarīgākajām tēmām būs veltīta Eiropas Savienības valstu pieredzei elektronisko sakaru nozares pārvaldībā.
Enerģētikā SPRK turpinās ciešu reģionālo sadarbību, aktīvi darbosies "Nord Pool Spot" (NPS) Regulatoru padomē un "Enerģētikas regulatoru sadarbības aģentūrā" (ACER), lai turpinātu darbu pie efektīvu tirgus uzraudzības pasākumu ieviešanas. Uzraudzības praksē īpaša nozīme būs trīs Baltijas valstu un Ziemeļvalstu regulatoru sadarbībai, uz esošo sadarbības memorandu pamata pilnveidojot un izstrādājot atsevišķus tirgus uzraudzības mehānismus, līdzīgi kā 2015.gadā ir noteikti vienoti principi steidzamo tirgus paziņojumu (UMM - "Urgent Market Messages") uzraudzībai.
Vienlaikus SPRK sekos līdzi tīkla kodeksu ieviešanai enerģētikas nozarē, kur nepieciešams, darbu koordinējot ar trīs Baltijas valstu, Somijas, Polijas un Zviedrijas regulatoriem.
2016.gadā noslēgsies arī "Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas" (OECD) regulatora darbības vērtēšana ("peer review"). Sākotnēji ar OECD rekomendācijām tiks iepazīstināts OECD regulatoru kontakttīkls, bet pēc tam SPRK analizēs un iepazīstinās ar OECD vērtējumu sadarbības partnerus visā Latvijā.