Virsraksts Avots Datums Autors Auditorija
Izaugsmes atslēga - reaģēt uz iespējām, kad tās parādās Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai 31.10.2017 Līga Nestere 24100
11. lappuse
Teksts:
«Ambīcijas ir svarīga attīstības sastāvdaļa, taču par tām nevajag vien domāt, bet ir jārikojas un tās jāīsteno. Ir jāreaģē uz dzīves piedāvātajām iespējām - pat ja sākotnēji ir neziņa vai ir bail, kā būs. Nepiedalīties - arī ir izvēle. Bet, uzskatu, ka izaugsme un attīstība ir iespējamas, tikai darot,» ir pārliecināts Viktors Bolbats, kurš uz savas ādas pārbaudījis, ka šī pieeja praksē darbojas: viņš sevi darba tirgū pieteica jau vidusskolā, piestrādājot vasarās, savukārt pārkāpjot 20 gadu slieksni, Viktors sevi jau bija sekmīgi apliecinājis banku sektori, ieņemot arvien augstākas amata pozīcijas, bet pavisam nesen viņš nolēma savās profesionālajās gaitās pāršķirt vēl vienu jaunu lappusi un pievienojās Baltie International волк vadības komandai. Tas viss sasniegts jau 32 gadu vecumā.

Vēl būdams skolnieks, Viktors gana skaidri zināja, ka nākotnē vēlas būs finansists vai ekonomists, Ari augstākās izglītības mācību iestāde bija noskatīta - Rīgas Ekonomikas augstskola, un, zinot, ka tolaik tur iestāšanās procesā tika vērtētas reflektantu zināšanas matemātikā, latviešu un angļu valodas prasmes, Viktors vidusskolā konkrētajiem mācību priekšmetiem pievērsa dubultu vērību. Rīgas Ekonomikas augstskolā tika iegūts bakalaura grāds, bet maģistra grāds Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolā. Grib būt Latvijā

Lai arī daļa kursabiedru ar Rīgas Ekonomikas augstskolas diplomu kabatā savas darba gaitas uzsāka ārpus Latvijas, Viktors nolēma, ka savu karjeras ceļu bruģēs tepat Latvijā, Viņš gan nenoliedz, ka ārvalstis vienu brīdi vilinājušas, tomēr palikt motivējuši vairāki faktori: pirmkārt, šeit dzīvo viņa ģimene, otrkārt, bija jau uzkrāta neliela pieredze, strādājot starptautiskos uzņēmumos, tādējādi gūstot pārliecību, ka starptautisku pieredzi un skatījumu var iegūt arī tepat. «Jā, tr apsveicami kādu laiku arī doties pēc jauniem iespaidiem uz ārvalstīm, piemēram, es pats studiju laikā piedalījos Erasmus programmā un trīs mēnešus mācījos Helsinkos, taču man vienmēr ir paticis un gribējies atgriezties mājās,» akcentē Viktors.

Vēlme strādāt Viktoram parādījās jau skolas gados, un pirmā darba pieredze tika gūta vidusskolā, vasaras mēnešos strādājot McDonald's. Uzsākot tālākās studijas, sekoja jau nopietnāks izaicinājums Procter & Gamble, kur Viktors pildīja biznesa analītiķa pienākumus. Darbs bija uz nepilnu slodzi, tāpēc Viktors varēja apvienot to ar mācībām.

Rīgas Ekonomikas augstskolu viņš absolvēja 2007. gadā, kad Latvijā bija tā sauktie ziedu laiki un viena no top nozarēm bija nekustamie īpašumi, kur savas iespējas un varēšanu nolēma pamēģināt art Viktors. «Kopumā gan man šie tā sauktie treknie gadi vairāk asociējas ar studējošā kredīta atmaksu,» smejoties teic Viktors. Krīze kā iespēja

Jauns pavērsiens Viktoru sagaidīja 2008. gada ziemā, kad viņu aicināja pievienoties SEB bankai un kļūt par vecāko korporatīvo darījumu vadītāju jeb klientu menedžeri. «Sājā bankā 1. kursā neilgu brīdi biju praksē, taču principā darbs bankā man bija nezināma darbības sfēra. Tomēr ļoti noderīga izrādījās uzkrātā pieredze nekustamo īpašumu jomā, jo klienti un kredīti bija cieši saistīti ar šo nozari. Manā pārziņā galvenokārt bija problēmjautājumu risināšana, veidojot izpratni, ko nozīmē «slikts» kredīts, kredīta restrukturizācija.»

Gan valstī, gan arī bankā sakarā ar krīzi notika pārmaiņas. «Un šajā virpulī jaunajiem tā bija laba iespēja sevi pierādīt un apliecināt. Un šī iespēja bija jāizmanto,» atceras Viktors, Bailēm - nē

SEB bankā viņš nostrādāja vairāk nekā astoņus gadus, ieņemot arvien atbildīgākus amatus klientu apkalpošanas un kreditēšanas segmentā. Taujāts, kas, viņaprāt, ļāvis sasniegt arvien jaunas virsotnes, Viktors atbild: «Vēlme ņemt aktīvu dalību, nevis vērot no malas, un, protams, veselīgas ambīcijas. Cilvēkam ir jārikojas, lai ko sasniegtu, jo tikai ar pārdomām -«kā būtu, ja būtu» - nepietiek. Manuprāt, ir jāinteresējas par iespējām, jācenšas izveidot savs viedoklis par lietām un procesiem. Man dzīvē ir bijuši daudzi brīži, kad jaizlemj - iesaistīties vai nē. Būtiski ir nejaukt iespējas ar avantūrām, un mana intuīcija līdz šim nav pievīlusi. Protams, ir gana daudz cilvēku, kam būtiskākais ir «stabils darbs». Tomēr es izvēlos nenoraidīt jaunus, interesantus un perspektīvus uzaicinājumus, lai arī tie prasītu man izkāpt no manas komforta zonas. Jo zinu - ja tos nepieņemšu, tikai pats likšu šķēršļus savai izaugsmei.»

Viņš ir pateicīgs SEB bankai par kopā aizvadītajiem darba gadiem un gūto pieredzi, kopā ir daudz sasniegts, «taču arvien vairāk pārņēma sajūta, ka manas prasmes, spējas un enerģija var būt noderīgas arī citur». Lai saliktu visu pa plauktiņiem, Viktors uz neilgu brīdi paņēma pauzi pārdomām un nepilnu gadu, nodibinot savu uzņēmumu, bija ārštata finanšu konsultants. Tādā veidā viņa ceļi krustojās ar Baltie International Bank. «Lai arī šī ir banka, tomēr Baltie International Bank biznesa modelis, klienti, izaicinājumi krasi atšķiras no iepriekš pieredzētā. Baltie International Bank sniedz man jaunu pieredzi un iespējas, un es to augstu novērtēju,» akcentē Viktors, kurš kopš šā gada septembra beigām pievienojies bankas vadības komandai un kļuvis par Baltie International Bank valdes priekšsēdētājas padomnieku. «Mans galvenais mērķis ir aktīvi piedalīties pārmaiņu procesos, kurus Baltie International Bank ir uzsākusi, kopā ar bankas komandu īstenojot bankas jauno stratēģiju, kā arī paceļot jaunā līmenī klientu servisu un bankas koptēlu. Mani profesionāli uzrunā Baltie International Bank jaunā stratēģija un ambīcijas, nodarboties ar atbildīgu investīciju un citu finanšu pakalpojumu sniegšanu. Esmu gandarīts, ka man atkal ir iespēja piedalīties uzņēmuma labākas nākotnes veidošanā, vienlaikus gūstot jaunu pieredzi un iepazīstot jaunus cilvēkus!»

NESEKOT PŪLIM. «Jauniešiem ieteiktu nesekot pūlim, izvēloties studiju un, vēlāk, darba vietas. Ir vērts iet studēt un strādāt uz tām darba vietām, kas viņiem pašiem šķiet interesantas un perspektīvas, izdarot pārdomātu izvēli atbilstoši saviem nākotnes plāniem,» akcentē Boltic International Bank valdes priekšsēdētāja padomnieks Viktors Bolbats