Virsraksts Avots Datums Autors Auditorija
Apgūt profesiju bez maksas Kurzemnieks 22.08.2016 16500
12. lappuse
Teksts:
Cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti ir iespēja par valsts līdzekļiem apgūt profesiju Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai koledžā. 25. augustā no 10.00 līdz 15.00 tur būs atvērto durvju diena. Mācību laikā var saņemt arī ārstu un citu speciālistu konsultācijas, uzlabot veselības stāvokli, dzīvot labiekārtotā dienesta viesnīcā un apgūt transporta līdzekļa vadīšanu. Vairāk: www.siva.gov.lv.