Virsraksts Avots Datums Autors Auditorija
Iespēja cilvēkiem ar invaliditāti iekļauties darba tirgū Stars 10.05.2016 11500
6. lappuse
Teksts:
Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SĪVA) piedāvā iespēju par valsts budžeta līdzekļiem saņemt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, informē Labklājības ministrija (LM).

LM norāda, ka profesionālās rehabilitācijas pakalpojums ietver ne tikai mācību iespējas divās izglītības iestādēs — SĪVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un koledžā. Tajā ietilpst arī virkne veselību uzlabojošu procedūru, ārsta psihologa, ergoterapeita, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas, iespēja bez maksas dzīvot dienesta viesnīcā Jūrmalā, ēdināšana trīs reizes dienā, auto vadīšanas apmācība, cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem — surdotulkošana. SĪVA ir arī atsevišķas programmas, kuras ir piemērotas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

„Diemžēl bieži vien cilvēki, saskaroties ar veselības problēmām, ir spiesti aiziet no darba, jo nespēj vairs veikt līdzšinējos pienākumus, pamazām zaudē saikni ar sabiedrību un kļūst sociāli neaktīvi. SĪVA ir tā vieta, kur šādos gadījumos vērsties. SĪVA ne tikai palīdzēs izvēlēties veselības stāvoklim, interesēm un līdzšinējām iemaņām atbilstošu profesiju un to apgūt, bet arī sekmēs cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanos kopumā. Viss, kas vajadzīgs, ir drosme uzsākt ko jaunu,” uzsver SĪVA direktore Ilona Jurševska.

Pieteikties profesionālās rehabilitācijas pakalpojumam var ne tikai Jūrmalā, bet arī SĪVA atbalsta punktos reģionos: Cēsīs, Cīravā, Daugavpilī, Rēzeknē un Jelgavā.

MARIKA KUPČE,

LM Komunikācijas nodaļas

vadītāja