Virsraksts Avots Datums Autors Auditorija
AT izskatīs "Mājas alus" un "Latvijas balzama" strīdu par preču zīmi "Black balsam" LETA 19.03.2013 Zelma Strupka 7000
Teksts:
Rīga, 19.marts, LETA. Augstākās tiesas (AT) Tiesu palāta šodien plkst.10 skatīs SIA "Mājas alus" prasību pret AS "Latvijas balzams" par preču zīmi "Black balsam".

Pērn oktobrī AT noraidīja "Mājas alus" pieteikumu, ar kuru tika lūgts atcelt apķīlājumu produktiem ar izmantoto preču zīmi, kā arī neatsaukt no tirdzniecības visas tās preces, kas marķētas ar "Black balsam" zīmi.

Tāpat tiesa toreiz noraidīja "Mājas alus" lūgumu par uzņēmuma kustamās mantas un naudas līdzekļu apķīlājuma atcelšanu.

Tikmēr pagājuša gada maijā Rīgas apgabaltiesa daļēji apmierināja "Latvijas balzama" prasību un aizliedza "Mājas alum" izmantot "Black balsam" preču zīmi, šo vārdisko apzīmējumu kopumā, kā arī minētajai preču zīmei sajaucamus līdzīgus apzīmējumus.

Tostarp tiesa aizliedza "Mājas alum" minētās preču zīmes un apzīmējuma lietošanu - uzdrukāšanu un piestiprināšanu - uz precēm.

Tāpat uzņēmumam tika aizliegta preču piedāvāšana, laišana tirgū vai uzglabāšana saistībā ar apzīmējumu, kā arī preču imports vai eksports saistībā ar šo preču zīmi. Vēl tiesa lika "Mājas alum" atsaukt un pilnībā izņemt no tirdzniecības tās balzama pudeles, kas marķētas ar vārdisko apzīmējumu "Black balsam", iznīcinot visas pudeles.

Papildus tam apgabaltiesa piedzina par labu "Latvijas balzamam" nodarītā kaitējuma kompensāciju 5500 latu apmērā. Savukārt prasība tika noraidīta daļā par kaitējuma kompensācija piedziņu 15 500 latu apmērā.