Virsraksts Avots Datums Autors Auditorija
IZM pateiksies par ieguldījumu izglītības pieejamības veicināšanā cilvēkiem ar invaliditāti LETA 22.12.2016 7000
Teksts:
Rīga, 22.dec., LETA. Šodien plkst.11 Izglītības un zinātnes ministrijā tiks pasniegti pateicības raksti speciālistiem, kuri savā ikdienas darbā sniedz nozīmīgu ieguldījumu, lai cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinātu izglītības pieejamību un veicinātu sociālo integrāciju.
Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (V) norādīja, ka diskusijās par iekļaujošu dzīves vidi pamatjautājums ir sabiedrības līdzcietība un mums ir jānodrošina ne tikai sociālās garantijas un iespēja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iekļauties sabiedrībā, bet arī jānodrošina, lai audzināšana un izglītības sistēma būtu vērstas patiesā cilvēku ar invaliditāti pieņemšanā.
Ministrs ir gandarīts, ka Latvijā ir labi iniciatīvas piemēri un personības, kas spēj nodrošināt veiksmīgu iekļaujošas izglītības politikas īstenošanu. Viņaprāt, jebkura no šāda veida iniciatīvām mūsu sabiedrībā spēj vairot līdzcietību un dabisku spēju pieņemt to, ka esam dažādi.
Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības raksts par ieguldījumu izglītības pieejamības veicināšanā personām ar invaliditāti tiks piešķirts Malnavas koledžas surdotulcei Ievai Strodei, Valsts policijas koledžas Humanitārās katedras vadītājai Evitai Lipei, Latvijas Universitātes rektora vietniecei infrastruktūras attīstības jautājumos Kitijai Gruškevicai, Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžas direktorei Ilonai Jurševskai, Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Sociālās aprūpes katedras vadītājai Dacei Erkenai, Rīgas Stradiņa universitātes Ārvalstu studiju nodaļas dekānei Smuidrai Žermanos, Rīgas Tehniskās universitātes rektoram Leonīdam Ribickim, Latvijas Kristīgā akadēmijas Studiju daļas vadītājai Zanei Čečiņai un Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas "SUSTENTO" valdes priekšsēdētājai Guntai Ančai.
Tāpat Pateicības rakstu piešķirs Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas asociētajai profesorei Barbarai Ābelei, Strautiņu pamatskolas skolotājai Santai Masingai, Ezernieku pamatskolas asistentei bērnam ar īpašām vajadzībām Jeļenai Jegorovai, Krāslavas bērnu un jauniešu centra, kluba "Saulessvece" vadītājai, interešu izglītības skolotājai Žannai Garbrēderei, Liepājas Speciālās internātpamatskolas direktora vietniecei izglītības un audzināšanas darbā Kaivai Žīmantei, Liepājas Speciālās internātpamatskolas skolotājai Ingrīdai Kupčei, Sveķu internātpamatskolas sociālai pedagoģei Marikai Andževai un Valmieras pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" vadītājai Guntrai Kukjānei.
Šīs idejas iniciatori ir tiesībsargs un Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons", kas tradicionāli, decembra sākumā atzīmējot Starptautisko personu ar invaliditāti dienu, godina šajā darbā iesaistītās nevalstiskās organizācijas.