Virsraksts Avots Datums Autors Auditorija
Ludzā paredzēts Tiesas nams Ludzas Zeme 06.10.2015 Iveta Čigāne 7600
1. lappuse
2. lappuse
Teksts:
Ludzā paredzēts Tiesas nams Iveta CIGANE Par to, ka Latvijas tiesās lietas tiek izskatītas pārāk ilgi, tika runāts gadiem. Sākot jau ar 2007. gadu tiesu reformas ledus ir sācis kustēties un dzīvē tiek īstenota Latvijas tiesu reorganizācija. Kā apgalvo Tieslietu ministrijas pārstāvji, reformu ietekme uz iedzīvotāju dzīvi un tiesisko problēmu risināšanu būs tikai pozitīva. (Turpinājums 2. Ipp.) Tieslietu ministrijas pārstāvji preses konferencē Rēzeknes apgabaltiesā iepazīstina ar izmaiņām tiesu sistēmā. Ludzā paredzēts Tiesas nams Optimizēs arī Zemesgrāmatu nodaļas (Sākums 1. lpp.) Reforma tiek īstenota, lai risinātu tādus ar tiesu efektivitātes paaugstināšanu saistītos problēmjautājumus kā nevienmērīga tiesu noslodze un atšķirīgi tiesvedības ilgumi viena veida lietās. Tai skaitā pārāk gari tiesvedības termiņi mazā tiesnešu skaita dēļ, apgrūtināta vai neiespējama specializāciju izveide un lietu sadales nejaušības nodrošināšana. Sākts ar Rīgu rezultāts pozitīvs Gan Tieslietu padome, gan Ministru kabinets ir atbalstījis pakāpenisku apgabaltiesu darbības teritorijā esošo rajonu (pilsētu) tiesu apvienošanu, sākotnēji reformu ieviešot Rīgas tiesu apgabalā. No 20 15. gada 1. marta reorganizēta Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa, to pievienojot Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai un Siguldas tiesa, to pievienojot Rīgas rajona tiesai. Jūrmalas tiesa reorganizēta ar 20 15. gada 1. augustu, tās darbības teritoriju pievienojot Rīgas rajona tiesai. Minētās reformas noritējušas veiksmīgi un izvirzītie mērķi ir sasniegti. Turklāt īstenotās reformas ir pat palielinājušas tiesas pieejamību. Kas notiks ar Ludzas rajona tiesu? teritorijā tagad atradīsies galvenā (mātes) tiesa. Tā būs Rēzeknē, bet Ludzā un Balvos būt nevis rajona tiesas kā tas bija iepriekš, bet gan Tiesu nami: Ludzas tiesu nams un Balvu tiesas nams. Tiesu namos tiesnešu skaits paliks nemainīgs. Iedzīvotājiem no reformas būšot savs labums - tagad prasību varēšot iesniegt, piemēram, ne tikai Ludzas Tiesu namā, bet arī Balvos vai Rēzeknē. Tiesa, lieta vienalga tiks skatīta pēc atbildētāja deklarētas dzīvesvietas. Tiesas priekšsēdētājs būs Rēzeknē un viņš ari organizēs gan Rēzeknes tiesas, gan Tiesu namu darbu. Tai skaitā ari to, cik darbinieku strādās Tiesu namā Ludzā un Balvos. Tāpēc, ļoti iespējams, ka kādam no tagadējās Ludzas rajona tiesas darbiniekiem (ne tiesnešiem) savs darbs būs jāatstāj, vai tieši otrādi - parādīsies vakantas darbavietas. Viens no reformas mērķiem ir izveidot tiesu specializāciju. Tāpēc visdrīzāk ticams, ka rakstveida lietas (ari krimināllietas) tiks izskatītas Rēzeknē, bet mutvārdu lietas nonāks Tiesu namu kompetencē. Taču tas nenozīmē, ka iedzīvotājiem tagad, lai piedalītos kādā rakstveida tiesas sēdē būs jāmēro ceļš uz Rēzekni. Reformas gaitā jau tagad būtiski uzlabots un atjaunots tiesu tehniskais aprīkojums. Tāpēc tiesas sēdes notiks videokonferences režīmā un liecinieks, piemēram, krimināllietā savas liecības varēs sniegt Ludzas tiesu nama zālē, bet tiesas sēde notiks Rēzeknes tiesā. Reformas īstenošana primāri saistīta ar tiesas un to sastāvā ietilpstošo zemesgrāmatu nodaļu darba optimizāciju organizatoriskā līmenī (viens tiesas priekšsēdētājs, vienota lietu sadales sistēma, tiesnešu slodžu izlīdzināšana). Tādējādi tiesas un zemesgrāmatu nodaļas darbība, tostarp, dokumentu iesniegšana un izsniegšana, parakstu uz nostiprinājuma lūguma apliecināšana u.c. var tikt nodrošināta vairākās vietās (visās tiesu un zemesgrāmatu nodaļu atrašanās vietās). Attiecībā uz zemesgrāmatu pakalpojumu pieejamību papildus norādāms, ka jau šobrīd ir iespējams nostiprinājuma lūgumu iesniegt, personīgi nevēršoties Zemesgrāmatu nodaļā un nosūtot to pa pastu (pa pastu iespējams saņemt ari zemesgrāmatu apliecību). Tāpat iedzīvotāji tiek aicināti izmantot arī epakalpojumus. Papildu maksa par apliecības vai Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmuma datorizdrukas nosūtīšanu pa pastu vai e-pastu nav maksājama. Protams, pusstundu ilgušas preses konferences, kas notika Latgales apgabaltiesā, laikā visas ar Tiesu namu izveidošanu saistītās nianses nebija iespējams noskaidrot. Dzīve rādīs. Taču cerēsim, ka tiešām paātrināsies lietu izskatīšana, uzlabosies tiesnešu darba kvalitāte un tiks pierādīs, ka tiesas kļuvušas tautai pieejamākas. G Tiek apgalvots, ka iedzīvotāji nekādas izmaiņas neizjutīs. Latgales apgabaltiesas darbības